Cá chẽm nước lợ Cắt viên_viên 3-5 cm túi PA_300g

89.856 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước

cá chẽm cắt viên
Cá chẽm nước lợ Cắt viên_viên 3-5 cm túi PA_300g

89.856 VNĐ

Mã: CHEMV300 Danh mục: