CỬA HÀNG NGƯỜI GIỮ RỪNG – Bữa ăn sinh thái được cung cấp bởi NGƯỜI GIỮ RỪNG.Là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng.

Cam kết với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

TÔM HE_Bóc nõn _300g

130.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Mực nan_1 con/túi PA_0.3-04kg

117.000 VND

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Tôm tích thịt_Hấp tách nõn túi PA_500g

299.520 VND
-25%
-17%

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Cá lưỡi trâu 1 nắng Người giữ rừng

323.000 VND