CỬA HÀNG NGƯỜI GIỮ RỪNG – Bữa ăn sinh thái được cung cấp bởi NGƯỜI GIỮ RỪNG.Là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng.

Cam kết với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

TÔM HE_Bóc nõn _300g

130.000 VND

CÁ RỪNG NGẬP MẶN

Cá bống cát_Túi PA_450g

115.000 VND
-25%