CỬA HÀNG NGƯỜI GIỮ RỪNG – Bữa ăn sinh thái được cung cấp bởi NGƯỜI GIỮ RỪNG.Là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng.

Cam kết với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Mực nan_1 con/túi PA_0.3-04kg

117.000 VNĐ
-10%
-10%
280.000 VNĐ 252.000 VNĐ

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Tôm khô Nguyên vỏ

1.050.000 VNĐ