CỬA HÀNG NGƯỜI GIỮ RỪNG – Bữa ăn sinh thái được cung cấp bởi NGƯỜI GIỮ RỪNG.Là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng.

Cam kết với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.

TÔM CÁ KHÔ - ĐỒ ĂN LIỀN

Gạo hồng vuông tôm_Kg

27.000 VND

THỊT VÀ SẢN PHẨM TỪ THỊT

Thịt heo Rừng_Kg

352.000 VND