CỬA HÀNG NGƯỜI GIỮ RỪNG – Bữa ăn sinh thái được cung cấp bởi NGƯỜI GIỮ RỪNG.Là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thủy sản sinh thái có nguồn gốc từ những người nông dân giữ rừng.

Cam kết với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Mực nan_1 con/túi PA_0.3-04kg

117.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

TÔM HE_Bóc nõn _300g

125.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Tôm he thiên nhiên 30-35con/kg_HỘP GIẤY_300g

115.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Tôm đất nguyên con_Hộp 300g

87.000 VND

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Mắm tôm chua Nguyên chất

312.500 VND

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Mắm tôm chua Nguyên chất

125.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Chà bông ếch

166.700 VND