TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Mực nan_1 con/túi PA_0.3-04kg

117.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

TÔM HE_Bóc nõn _300g

125.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Tôm he thiên nhiên 30-35con/kg_HỘP GIẤY_300g

115.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Tôm đất nguyên con_Hộp 300g

87.000 VND

TÔM SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Chà bông ếch

166.700 VND