-10%

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Cá lưỡi trâu 1 nắng Người giữ rừng

300.000 VNĐ

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

Tôm khô Nguyên vỏ

1.050.000 VNĐ