Tôm sú thiên nhiên 10-12 con/kg_HỘP GIẤY_ 500g

340.000 VND

Cho phép đặt hàng trước

Tôm sú thiên nhiên 10-12 con/kg_HỘP GIẤY_ 500g

340.000 VND