Mò nghêu sò

VND

Sản phẩm thu hoạch được bạn mua mang về:

  • Nghêu: 50k/kg
  • Vọp: 50k/kg
  • Sò huyết: 200k/kg
Mò nghêu sò

VND

Danh mục: