Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

172.000 VND

còn 29 hàng (có thể đặt hàng trước)

Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

172.000 VND