Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

172.000 VND

Cho phép đặt hàng trước

Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

172.000 VND