Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

170.000 VNĐ

còn 18 hàng

Cá chẽm cắt khoanh
Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

170.000 VNĐ