Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

174.000 VND

còn 55 hàng

Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh túi PA_0,5-0,6kg

174.000 VND